Általános szerződési feltételek

Az outlet-furdoszoba.hu ezúton tájékoztatja kedves vásárlóit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a szükséges mértékben, a 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével tárolja.

A vásárlók adatait a szállítmányzó cégen kívül harmadik félnek nem adja át, adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően jár el. Vásárlóinknak a regisztráció ill. a megrendelés folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.). Az outlet-furdoszoba.hu kizárólag olyan adatot kér a megrendelés során, amelyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. Az outlet-furdoszoba.hu vásárlóit a pontos és gyors tájékoztatás érdekében a következő formában tájékoztatja: e-mail vagy telefon segítségével.

Javasoljuk, hogy teljes körű és valós adatokat adjon meg, hogy ügyfélszolgálatunk a lehető legrövidebb időn belül fel tudja venni Önnel a kapcsolatot a megrendelésével kapcsolatban. A vásárló az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről az alábbi elérhetőségeken: az outletfurdoszoba@gmail.com e-mail címen.

A webáruházban történő vásárlást, és az azzal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

- A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet,

- Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13) Kormányrendelet

S z a v a t o s s á g, g a r a n c i a

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Ügyfelet terheli.

Adatkezelés és adatvédelem

A Szolgáltató és az Ügyfél között elektronikus úton történt szerződés köt magyar nyelven, amennyiben az Ügyfél elfogadja a megrendelési és szállítási feltételeket. Szolgáltató az iratokat iktatja és hozzá férhető módon tárolja. Az Szolgáltató az Ügyfél által megadott
adatokat kizárólagosan a megrendelés megvalósulásához használja fel. A Szolgáltató az ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és nem érinti az érvényes megrendelés alapján már létrejött szerződéseket.

Elállás joga

A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint a vevő az eladóval elektronikus úton kötött szerződéstől, 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Indoklás nélküli elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerült költségeket. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek.

Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, a terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával és a garancia papírokkal együtt visszajuttatni. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek.

Nem vonatkozik az elállás joga az átvétel után megsérült termékekre.

A megrendelés lemondását írásos formában jelezze ügyfélszolgálatunk felé az
outletfurdoszoba@gmail.com   email címen.

Az Ügyfél a megrendeléssel kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, minden pontjával egyet ért  és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

outlet, fürdőszoba, fürdő outlet-furdoszoba.hu, kád, fürdőszoba, szaniter, csap, csaptelep, bútor, kiegészítő, zuhany, kabin, tálca, wc, alkatrész, outlet, fürdő, gyár, albertoni, alcaplast, alföldi, alpi, alpro, arco, armal, betatherm, breuer, carbonari, diler, drop, duravit, dusi, franke, geberit, grohe, hansgrohe, haro, hatria, huber, ideastella,inda, kludi, kolpa, kuzsel, murexin, omax, performa, polysan, polysystem, ravak, roltechnik, rossignol, royo, sanicro, sanovit, smavit, starmix, saniplast, schwab, spinnaker, vilaghy, vinzia fratelli, xalix,

Készítette: Webshop System
Luna Fürdőszoba Stúdió Kft. © 2022